ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα για 3 διαγωνισμούς ''Κ'' - (ΜΟΝΙΜΟΙ)

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα για 3 διαγωνισμούς ''Κ'' - (ΜΟΝΙΜΟΙ)
Αφορά υποψήφιους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
Είσοδος και εξωτερική όψη κτηρίου ΑΣΕΠ
Μιχάλης Τσιλιβάκος
10/10/2018 | 19:00

Τα αποτελέσματα (προσωρινά και οριστικά) για 3 διαγωνισμούς προσλήψεων του ΑΣΕΠ έχουν εκδοθεί μέσα στον Οκτώβριο.

Αναλυτικά:

Α) 14Κ/2017

Εκδόθηκαν την Τρίτη, 9 Οκτωβρίου, τα οριστικά αποτελέσματα για 56 υποψήφιους κατηγορίας ΤΕ (Δείτε ΕΔΩ).

Την Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 14Κ/2017 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 31 θέσεων προσωπικού ΔΕ, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 ετών, στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου».

Β) 16Κ/2017

Εκδόθηκαν τη Δευτέρα, Οκτωβρίου τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 16Κ/2017 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 18 θέσεων μονίμου προσωπικού, ΤΕ και ΔΕ, σε φορείς του υπ. Πολιτισμού, στο Μουσείο της Ακρόπολης και στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων ολοκληρώνεται την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018.

Ο πίνακας προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.

Γ) 1Κ/2017

Την Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου, εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Κ/2017 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, 404 θέσεων τακτικού προσωπικού ΠΕ στο υπ. Δικαιοσύνης (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ