ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις για 62 επαγγέλματα (αναλυτική λίστα)

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις για 62 επαγγέλματα (αναλυτική λίστα)
Άμεσα η έκδοση της προκήρυξης - Η κατανομή των θέσεων ανά περιοχή
ΑΣΕΠ: Μια κοπέλα περνάει, περπατώντας, έξω από την είσοδο της Ανεξάρτητης Αρχής
Πέτρος Παπαβασιλείου
16/08/2019 | 19:45

Υπάλληλοι 62 διαφορετικών επαγγελματικών ειδικεύσεων θα προσληψθούν μέσω της επικείμενης προκήρυξης για την ενίσχυση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης.

Θα προσληφθεί μόνιμο και επικουρικό προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ. Οι επικουρικοί υπάλληλοι θα υπογράψουν συμβάσεις διάρκειας δύο ετών.

Κατανομή

Με βάση την πρώτη κατανομή που εξασφάλισε το workenter οι θέσεις ανά περιοχή έχουν ως εξής:

 • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 35 θέσεις
 • Αττική 129
 • Βόρειο Αιγαίο 5
 • Δυτική Ελλάδα 15
 • Δυτική Μακεδονία 4
 • Ήπειρος 5
 • Θεσσαλία 10
 • Ιόνια Νησιά 13
 • Κεντρική Μακεδονία 51
 • Κρήτη 50
 • Νότιο Αιγαίο 7
 • Στερεά Ελλάδα 11
 • Ευρυτανία 6
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης 15
 • Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών 24
 • Εθνικό Ίδρυμα Κωφών 10 θέσεις

Ειδικότητες 

Κατηγορία ΠΕ:

 • Νοσηλευτών
 • Λογοθεραπείας
 • Εργοθεραπείας
 • Ειδικών Παιδαγωγών
 • Κοινωνικής Εργασίας
 • Κοινωνιολογίας
 • Ψυχολόγων
 • Πληροφορικής
 • Διαιτολόγων
 • Κοινωνικής Εργασίας
 • Ιατρών
 • Διοικητικού Λογιστικού
 • Νηπιαγωγών
 • Φυσικής Αγωγής
 • Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 • Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 • ΠΕ Μουσικής (με εξειδίκευση στη μουσικοθεραπεία)
 • Φιλολόγων
 • Δασκάλων
 • Κλινικών Ψυχολόγων

Κατηγορία ΤΕ

 • Νοσηλευτών
 • Φυσιοθεραπείας
 • Λογοθεραπείας
 • Εργοθεραπείας
 • Κοινωνικής Εργασίας
 • Θεραπευτών Παιδαγωγών
 • Πληροφορικής
 • Διαιτολόγων
 • Μαιών-Μαιευτών
 • θεραπευτών Παιδαγωγών
 • Διοικητικού Λογιστικού
 • Λογιστικής
 • Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Βρεφονηπιοκόμων
 • Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 • Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Κατηγορία ΔΕ 

 • Αδελφών Νοσοκόμων
 • Βοηθών Εργοθεραπευτών
 • θεραπευτών Παιδαγωγών
 • Βρεφονηπιοκόμων
 • θεραπευτών Παιδαγωγών
 • Διοικητικού Λογιστικού
 • Διοικητικών Γραμματέων
 • Προσωπικού Η/Υ
 • Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων
 • Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας
 • Διοικητικών Γραμματέων
 • Προσωπικού Η/Υ
 • Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων
 • Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας
 • Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ
 • Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 • Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 • Οδηγών
 • Ηλεκτρολόγων
 • Υδραυλικών
 • Μαγείρων

Κατηγορία ΥΕ

 • Τραυματιοφορέων
 • Προσωπικού Καθαριότητας
 • Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
 • Γενικών καθηκόντων
 • Φυλάκων νυχτοφυλάκων

Φορείς

Μέσω της νέας προκήρυξης θα καλυφθούν οι ανάγκες των ακόλουθων φορέων και των παραρτημάτων τους:

 • Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης
 • Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, καθώς και παραρτημάτων
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)
 • Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)
 • Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ)

Ειδική εμπειρία

Οι προσλήψεις του επικουρικού προσωπικού θα διενεργηθούν στη βάση του άρθρου 35 του νόμου 4578/2018.

Σύμφωνα με αυτό, η προϋπηρεσία διανηθείσα σε αντίστοιχο με τους παραπάνω φορείς "μοριοδοτείται με είκοσι (20) μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους σαράντα οκτώ (48) μήνες και με επτά (7) μονάδες ανά μήνα για κάθε επόμενο πλέον των σαράντα οκτώ (48) μηνών και μέχρι τους ογδόντα τέσσερις (84) μήνες, για το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται".

Πότε η έκδοση της προκήρυξης

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, η έκδοση της προκήρυξης επιδιώκεται να συντελεστεί σε πρώτο χρόνο, άμεσα.