ΑΣΕΠ: Έτοιμο το προσχέδιο της νέας προκήρυξης στα ΚΕΠ (μόνιμοι)

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: Έτοιμο το προσχέδιο της νέας προκήρυξης στα ΚΕΠ (μόνιμοι)
Ολοκληρώθηκαν οι επεξεργασίες του υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΚΕΠ
Παναγής Γκιόλμας
25/03/2019 | 18:21

Έτοιμο το προσχέδιο της προκήρυξης για την πρόσληψη 155 μονίμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ.

Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ολοκλήρωσε την Παρασκευή (22/3) τις σχετικές επεξεργασίες για τον καθορισμό των θέσεων, την κατανομή ανά ΚΕΠ και τα προσόντα για την μοναδική ειδικότητα που θα ζητηθεί σε αυτό τον διαγωνισμό.

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες:

  • Καθορίζονται – με δημοσίευση στο ΦΕΚ – οι θέσεις για τα προστατευόμενα άτομα
  • Αποστέλλεται το επίσημο αίτημα του υπουργείου στο ΑΣΕΠ για την ολοκλήρωση και έκδοση της προκήρυξης

Με τον νέο διαγωνισμό θα διατεθούν 155 θέσεις σε ΚΕΠ αστικών και νησιωτικών περιοχών

Σημειώστε τα δεδομένα:

  • Θα ζητηθεί μία, μόνο, ειδικότητα: Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών
  • Δεκτά για συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνονται όλα τα πτυχία και διπλώματα των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
  • Πριμοδοτείται σημαντικά η ειδική εμπειρία όσων υπηρέτησαν σε ΚΕΠ. Δίνονται 15 μόρια για κάθε μήνα προϋπηρεσίας έως τους 60 μήνες. Η διαφορά με την 3Κ είναι ότι έδινε μεν δύο μόρια λιγότερα (15) ανά μήνα προϋπηρεσίας, αλλά και λιγότερους μήνες πριμοδότησης (24)
  • Η απλή εμπειρία μοριοδοτείται με 7 μόρια ανά μήνα για σύνολο 84 μηνών
  • Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι η προκήρυξη θα απαιτεί 5ετή υποχρεωτική παραμονή στη θέση πρόσληψης χωρίς μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία ή άλλο νομό. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η μετακίνηση σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου δήμου ή η μετάταξη όσων έχουν αναπηρία 67% και άνω
  • Η απόδειξη της ειδικής εμπειρίας απαιτεί αντίγραφο της σύμβασης από την οποία να προκύπτει υποχρεωτικά ότι η απασχόληση πραγματοποιήθηκε σε ΚΕΠ. Επιπλέον βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή του δήμου για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης.
  • Αριθμός θέσεων θα δοθεί σε υποψηφίους που διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille ή της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Διαβάστε ακόμη: