ΑΣΕΠ - ΚΕΠ: Δεκτά όλα τα πτυχία και τα απολυτήρια

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ - ΚΕΠ: Δεκτά όλα τα πτυχία και τα απολυτήρια
Τα "μυστικά" της νέας προκήρυξης (155 μόνιμοι)
ΚΕΠ
15/03/2019 | 16:24

Δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ και ΤΕΙ, αλλά και τα απολυτήρια ή διπλώματα οποιουδήποτε τύπου Λυκείου Δευτροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίοδευσης στην επικείμενη προκήρυξη των ΚΕΠ.

Σύμφωνα με την τροπολογία του αρμόδιου υπουργείου θα διατεθούν 155 θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Από την πρώτη ανάγνωση της τροπολογίας προκύπτουν τα εξής:

  • Πριμοδοτείται σημαντικά η ειδική εμπειρία όσων υπηρέτησαν σε ΚΕΠ. Δίνονται 15 μόρια για κάθε μήνα προϋπηρεσίας έως τους 60 μήνες. Η διαφορά με την 3Κ είναι ότι έδινε μεν δύο μόρια λιγότερα (15) ανά μήνα προϋπηρεσίας, αλλά και λιγότερους μήνες πριμοδότησης (24)
  • Η απλή εμπειρία μοριοδοτείται με 7 μόρια ανά μήνα για σύνολο 84 μηνών
  • Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να γνωρίζουν ότι η προκήρυξη θα απαιτεί 5ετή υποχρεωτική παραμονή στη θέση πρόσληψης χωρίς μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία ή άλλο νομό. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η μετακίνηση σε άλλο ΚΕΠ του ίδιου δήμου ή η μετάταξη όσων έχουν αναπηρία 67% και άνω
  • Πρακτικά, από την παραπάνω διατύπωση συμπεραινέται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των θέσεων θα διατεθούν σε ΚΕΠ νησιωτικώνκαι παραμεθόριων περιοχών. Σημειώνεται ότι το σημείο αυτό και η αδυναμία ενίσχυσης με προσωπικό των ΚΕΠ των μεγάλων αστικών κέντρων αποτελέσεσε, όπως έγραψε το workenter, σημείο τριβής και καθυστέρησης της προκήρυξης.

Δύο ακόμη ειδικές επισημάνσεις:

(1) Η απόδειξη της ειδικής εμπειρίας απαιτεί αντίγραφο της σύμβασης από την οποία να προκύπτει υποχρεωτικά ότι η απασχόληση πραγματοποιήθηκε σε ΚΕΠ. Επιπλέον βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή του δήμου για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης.  

(2) Αριθμός θέσεων θα δοθεί σε υποψηφίους που διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille ή της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Διαβάστε επίσης: ΑΣΕΠ - ΚΕΠ: Πώς θα μοριοδοτηθεί η εμπειρία (155 νέες μόνιμες θέσεις)