ΚΕΕΛΠΝΟ: Οι μισθοί των νέων υπαλλήλων

Ειδήσεις
ΚΕΕΛΠΝΟ: Οι μισθοί των νέων υπαλλήλων
Πότε θα προσληφθούν - Ολόκληρη η διαδικασία βήμα προς βήμα - Προθεσμίες
ΚΕΕΛΠΝΟ
12/02/2019 | 15:48

Σύμβαση εργασία 18 μηνών θα υπογράψουν οι νεοπροσλαβανόμενοι στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τους υποψηφίους των υποέργων που εκκρεμεί η δημοσιοποίησή τους.

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Η υπηρεσία στο ΚΕΕΛΠΝΟ, με αυτό το πρόγραμμα, υπολογίζεται ως εμπειρία στην διεκδίκηση μόνιμων θέσεων.

Οι αμοιβές των νέων υπαλλήλων διαμορφώνονται στην βάση του Ενιαίου Μισθολογίου, δηλαδή ο εισαγωγικός μισθός είναι:

 • ΠΕ: €1.092
 • ΤΕ: €1.037
 • ΔΕ: €858
 • ΥΕ: €730

Διαδικασία διορισμού

 • Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων
 • Αποστολή των πινάκων (επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων) εντός 5 ημερών στο ΑΣΕΠ
 • Υποβολή ένστασης εντός 10 ημερών (έως 22 Φεβρουαρίου) από την ανάρτηση των πινάκων
 • Παράβολο 20 ευρώ για υποβολή ένστασης
 • Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων ( εντός 30 ημερών)

Διαδικασία εντάσεων

 • Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510)
 • Για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής 20 ευρώ, που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), είτε από την Εφορία
 • Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό- αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του, μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων (22 Φεβρουαρίου)
 • Στην περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον υποψήφιο

Διαβάστε επίσης: «ΚΕΕΛΠΝΟ: Αυτά είναι τα ονόματα των διοριστέων (1.575 θέσεις)»