ΑΣΕΠ: Έτσι θα γίνει η Αίτηση Θεραπείας (3Κ) - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: Έτσι θα γίνει η Αίτηση Θεραπείας (3Κ) - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Ποιούς αφορά - Πότε ξεκινά η διαδικασία
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, προσλήψεις 2019
Παναγής Γκιόλμας
10/06/2019 | 17:50

Από την προσεχή εβδομάδα θα μπορούν οι επιλαχόντες υποψήφιοι της προκήρυξης 3Κ/2018 να υποβάλουν Αίτηση Θεραπείας.

Το workenter ανοίγει τον σχετικό φάκελο με συνεχή δημοσιεύματα τις προσεχείς ημέρες.

Καταγράφουμε σήμερα τα πρώτα στοιχεία. Σημειώστε:

  • Η Αίτηση Θεραπείας υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ
  • Δεν υπάρχει προθεσμία για τον χρόνο που θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Είναι απρόθεσμη
  • Γνωρίζουμε την έναρξη της διαδικασίας αυτής. Θα ξεκινήσει με τη λήψη των ενημερωτικών σημειωμάτων του ΑΣΕΠ προς τους υποψηφίους της 3Κ που έχουν μείωση μορίων
  • Δεν χρειάζεται παράβολο για την υποβολή της Αίτησης Θεραπείας
  • Τις προσεχείς ημέρες θα διευκρινιστεί αν η συγκεκριμένη αίτηση είναι ηλεκτρονική ή θα υποβάλλεται με συστημένη επιστολή
  • Δυνατότητα προσφυγής στην Αίτηση Θεραπείας θα έχουν οι υποψήφιοι των οποίων ανοίχθηκαν οι φάκελοί τους και διαπιστώθηκε μείωση μορίων σε σχέση με τον προσωρινό πίνακα

Σημαντικό 1: Η δικαίωση σε Αίτηση Θεραπείας δεν σημαίνει αυτόματο διορισμό για τον προσφεύγοντα

Σημαντικό 2: Για να διοριστεί αυτός που έχει κάνει Αίτηση Θεραπείας θα πρέπει, με την επιστροφή των μορίων -λόγω δικαίωσής του-, να έχει αριθμό μορίων ίσο τουλάχιστον με τον τελευταίο διοριστέο. 

Παράδειγμα: Αν ο τελευταίος διοριστέος έχει 1.110 μόρια και ο προσφεύγων, μετά την αφαίρεση 30 μορίων, έχει 1.050. Εάν τα κερδίσει φθάνει στα 1.080 αλλά υπολείπονται του τελευταίου διοριστέου. Σε αυτή την περίπτωση ο προσφεύγων δεν διορίζεται. Αντίθετα, αν στο ίδιο παράδειγμα, ο τελευταίος διοριστέος είχε 1.070 μόρια τότε με την επιστροφή των 30 γίνεται διοριστέος.

Σημαντικό 3: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υπολογίσουν με βάση τα σημειώματα που θα τους σταλούν και στα οποία θα εξηγείται ο λόγος αφαίρεσης μορίων εάν έχουν πιθανότητα επιστροφής αυτής της μοριοδότησης. Παράλληλα θα πρέπει αν υπολογίσουν εάν με ενδεχομένη επιστροφή, λόγω δικαίωσης, έρχονται σε θέση διοριστέου. Αυτός ο υπολογισμός είναι ο απλός, ασφελέστερος, τρόπος για να ληφθεί η οριστική απόφαση της υποβολής της Αίτησης Θεραπείας.

Σημαντικό 4: Όσοι δικαιωθούν με τις Αιτήσεις Θεραπείας δεν θα προσληφθούν ως υπεράριθμοι. Θα αντικαταστήσουν τους τελευταίους οριστικά διοριστέους ακόμη κι να το όνομα αυτών δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Δηλαδή αν δικαιωθούν -π.χ. 4 υποψήφιοι και τα μόριά τους υπερβαίνουν την διαμορφωμένη βάση- θα αντικαταστήσουν τους τέσσερις τελευταίους του οριστικού πίνακα διοριστέων.

Διαβάστε επίσης: