ΑΣΕΠ: Έτσι συμπληρώνετε την αίτηση για τις 103 μόνιμες θέσεις

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: Έτσι συμπληρώνετε την αίτηση για τις 103 μόνιμες θέσεις
Χρηστικός "οδηγός" για να "κλειδώσει" η συμμετοχή σας στον διαγωνισμό
Άνδρας με γκρι ανοιχτό πουκάμισο βλέπει με προσοχή την οθόνη του υπολογιστή του
Όσοι επικαλεστούν προσόντα άλλης βαθμίδας πέραν της ΥΕ δεν θα συνεχίσουν στην διαδικασία
07/05/2018 | 07:20

Συγκεκριμένες κινήσεις πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι για τις 103 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΔΑΠ και σε άλλους φορείς, προκειμένου να κατοχυρώσουν στο σύστημα του ΑΣΕΠ την αίτησή τους.

Η προθεσμία για την κατάθεση ηλεκτρονικών αιτήσεων ολοκληρώνεται στις στις 15 Μαΐου (ώρα 14:00).

Σημειώστε:

  1. Επικαιροποιείστε τα προσωπικά σας στοιχεία στην καρτέλα Μητρώο
  2. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα (προϋπηρεσία)
  3. Δηλώστε μόνο ότι ορίζεται στην κατηγορία ΥΕ και όχι άλλης (ανώτερης) βαθμίδας
  4. Προσοχή στα όρια ηλικίας (για ορισμένες ειδικότητες)
  5. Συμπληρώστε το πεδίο ηλεκτρονικό παράβολο, εάν κάνετε χρήση του e-Paravolo
  6. Διαφορετικά, σε έντυπη μορφή, συμπληρώστε το πεδίο έντυπο παράβολο
  7. Κάντε συχνά αποθήκευση της αίτησης
  8. Στο τέλος, πατήστε το κουμπί «Οριστικοποίηση» για να «περάσει» η αίτησή σας στο σύστημα. 

Προσέξτε:

Η συμμετοχή στην διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και τη 18η Μαΐου 2018, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση για την Προκήρυξη 4Κ/2018, Τ.Θ. 14308, Αθήνα Τ.Κ. 11510.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να κατεβάσετε τις επίσημες οδηγίες του ΑΣΕΠ για τη συμμπλήρωση της αίτησης.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
application_asep_1_1.pdf