ΑΣΕΠ: Δύο άτομα στο δήμο Χαλκηδόνος

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: Δύο άτομα στο δήμο Χαλκηδόνος
Αιτήσεις έως 20 Δεκεμβρίου
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας στο Δημόσιο
Σοφία Χύτου
11/12/2019 | 15:49

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Χαλκηδόνος Νομού Θεσσαλονίκης. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Ζητούνται:

  • ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού (1 θέση)
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων (1 θέση)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Δήμος Χαλκηδόνος, Εθνικής Αντίστασης 36-38, Τ.Κ 57100, Κουφάλια, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαφάνειας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 20 Δεκεμβρίου 2019.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
dimos_xalkidonas.pdf