ΑΣΕΠ: Αυτή είναι η πιλοτική απόφαση που «θεραπεύει» και διορίζει (3Κ)

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: Αυτή είναι η πιλοτική απόφαση που «θεραπεύει» και διορίζει (3Κ)
''Oδηγός'' για τους υποψήφιους η έγκριση της Ανεξάρτητης Αρχής (PDF)
07/06/2019 | 10:17

Πιλοτική απόφαση διορισμού από το ΑΣΕΠ, μετά από αίτηση θεραπείας υποψηφίου, δείχνει το ''δρόμο'' για την τελευταία ευκαιρία βελτίωσης της βαθμολογικής θέσης των υποψηφίων της 3Κ/2018.

Με σημερινή (7/6) κοινοποίηση εγγράφου της Ανεξάρτητης Αρχής προς το Μουσείο Ακρόπολης, εγκρίνεται ο διορισμός υποψηφίου της προκήρυξης 16Κ/2017.

Υπενθυμίζεται ότι τα οριστικά αποτελέσματα του σχετικού διαγωνισμού εκδόθηκαν στις 11 Φεβρουαρίου, καθιστώντας αυτομάτως ευνοϊκή την όλη διαδικασία, από την υποβολή σχετικού αιτήματος μέχρι και την αξιολόγησή του από το ΑΣΕΠ. Σημειώνεται όμως, ότι οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την σχετική αίτηση μετά την δημοσίευση των ονομάτων διοριστέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για την βελτίωση της βαθμολογικής θέσης στον πίνακα κατάταξης της 3Κ, συγκρατήστε τα εξής:

  • Μετά την έκδοση της πράξης διορισμού του υποψηφίου (αφού έχει προηγηθεί θετική εισήγηση επί της αίτησης θεραπείας), αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ αντίγραφο της σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας του διοριστέου
  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν με απόλυτη ακρίβεια την ένστασή τους για το γεγονός ότι το ΑΣΕΠ δεν υπολόγισε μόρια ή τα περιέκοψε για συγκεκριμένη διόρθωση

Το ΑΣΕΠ αναμένεται να στείλει ταχυδρομικά αποφάσεις όπου θα αναφέρονται οι λόγοι που αφαιρέθηκαν μόρια και επ’ αυτών θα γίνονται οι αιτήσεις θεραπείας για την 3Κ.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι η υποβολή αυτής της αίτησης είναι απρόθεσμη και χωρίς παράβολο.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ''πιλοτική'' απόφαση του ΑΣΕΠ.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
pilotiki_apofasi.pdf