ΑΣΕΠ: Αυτές είναι οι ειδικότητες για τις 757 μονίμους

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: Αυτές είναι οι ειδικότητες για τις 757 μονίμους
Θέσεις για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, 2Ε/2018
24/05/2019 | 19:33

Τις επιβεβαιωμένες ειδικότητες που εμπεριέχονται στην νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, παρουσιάζει σήμερα το workenter.

Πρόκειται για επαγγέλματα που περιλαμβάνονται στην νέα προκήρυξη των 757 μονίμων στους δήμους.

Η προκήρυξη, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας, θα είναι μια μικρή επανάληψη της 3Κ/2018

Με τις νέες θέσεις ενισχύονται 28 δήμοι (476 θέσεις), 13 ΔΕΥΑ (254) και δυο ειδικοί φορείς (27 θέσεις)

Θα ζητηθούν οι ειδικότητες:

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

 • Διοικητικοί
 • Οικονομολόγοι
 • Γεωλόγοι
 • Μηχανικοί περιβάλλοντος
 • Πολιτικοί μηχανικοί
 • Βιολόγοι

Τεχνολογική Εκπαίδευση

 • Διοικητικοί
 • Μηχανικοί Η/Υ
 • Διοικητικού – Οικονομικού
 • Μηχανικοί Δομικών Έργων
 • Λογιστές
 • Τεχνολόγοι Περιβάλλοντος

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

 • Διοικητικού – Λογιστικού
 • Χειριστές Η/Υ
 • Μηχανοτεχνίτες
 • Ηλεκτρολόγοι
 • Οδηγοί φορτηγών
 • Ζυγιστές
 • Εργοδηγοί
 • Τεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων
 • Οδηγοί απορριμματοφόρων
 • Χειριστές μηχανημάτων έργου
 • Χειριστές μηχανημάτων καθαριότητας

Υποχρεωτική Εκπαίδευση

 • Εργάτες καθαριότητας
 • Βοηθητικό προσωπικό
 • Γενικών καθηκόντων
 • Επιστάτες καθαριότητας
 • Εργάτες – συνοδοί απορριμματοφόρων
 • Εργάτες διαφόρων ειδικεύσεων
 • Εργάτες εξωτερ4ικών χώρων
 • Υδρονομείς
 • Προσωπικό καθαριότητας
 • Φύλακες