ΑΔΙΠ: Προσλήψεις στην Αρχή Διασφάλισης Πιστοποίησης και Ποιότητας

Ειδήσεις
ΑΔΙΠ: Προσλήψεις στην Αρχή Διασφάλισης Πιστοποίησης και Ποιότητας
Ποιούς αφορά - Ολόκληρη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Μαρία Πέππα
16/04/2019 | 10:24

Διαδικασία πρόσληψης νέων υπαλλήλων θέτει σε εφαρμογή η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

Ειδικότερα, η Ανεξάρτητη Αρχή προσκαλεί - στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) – Νέα Φάση» (ΟΠΣ: 5010714) – δύο φυσικά πρόσωπα να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά για να καλύψουν θέσεις εξωτερικών συνεργατών.

Η πλήρωση των θέσεων αφορά υποψήφιους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κλάδου Οικονομικών Επιστημών, οι οποίοι θα έχουν ως έργο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των πιστοποιήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υπογράψουν συμβάσεις που θα έχουν ισχύ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Η προθεσμία για την υποβολή, όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών (αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, πρόταση, υπεύθυνη δήλωση, τίτλοι σπουδών, εμπειρία, εργασίες υποψηφίου) ολοκληρώνεται την Τετάρτη 15 Μαΐου και πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά, με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, στη διεύθυνση adipsymvaseis@adip.gr

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν περισσότερα από ένα ηλεκτρονικά μηνύματα σε περίπτωση που ο όγκος των αρχείων το απαιτεί.

Προσοχή: Το ηλεκτρονικό μήνυμα στο πεδίο «ΘΕΜΑ» θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΠ ΜΕ ΑΠ 9641/16-04-2019».

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μαζί και η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση).

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
adip.pdf