ΑΣΕΠ: 981 νέες προσλήψεις σε δήμους και φορείς

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: 981 νέες προσλήψεις σε δήμους και φορείς
Δείτε, τώρα, προθεσμίες, ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο
Μαρία Πέππα
04/01/2019 | 06:00

Με 981 νέους υπαλλήλους ενισχύονται φορείς και δήμοι.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων βρίσκεται, ήδη, σε εξέλιξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στις προκηρύξεις).

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

Σημειώστε ειδικότητες, προσόντα και δικαιολογητικά, πατώντας στις προκηρύξεις-ενεργά links που ακολουθούν (σε παρένθεση η καταληκτική ημερομηνία για τις αιτήσεις).