ΑΣΕΠ: 473 θέσεις σε πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς και νοσοκομεία

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: 473 θέσεις σε πανεπιστήμια, δημόσιους φορείς και νοσοκομεία
Ειδικότητες, προσόντα
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο, 3Κ/2018
Μυρτώ Αντωνακοπούλου
12/06/2019 | 06:00

Προκηρύξεις με προθεσμίες από πανεπιστήμια, νοσοκομεία και φορείς του δημοσίου. 

Συγκεκριμένα, ζητούνται 473 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: 

Πανεπιστήμια

Νοσοκομεία

Φορείς

Σημαντικό: Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να επικοινωνήσουν με τους φορείς, δεδομένου ότι αναμένεται η έκδοση εγκυκλίου η οποία θα αναφέρει ποιές διαδικασίες προσλήψεων διακόπτονται προσωρινά, λόγω εκλογών.