4 θέσεις εργασίας στον δήμο Παλαμά

Ειδήσεις
4 θέσεις εργασίας στον δήμο Παλαμά
Προσλαμβάνονται απόφοιτοι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2018, προκηρύξεις 2018, θέσεις εργασίας
Οι ενδαιφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
16/05/2019 | 10:30

Στην πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προχωρά ο δήμος Παλαμά.

Προσλαμβάνονται πτυχιούχοι παιδαγωγικού τμήματος νηπιαγωγών.

Το νέο προσωπικό πρέπει να πληροί τα τυπικά προσόντα πρόσληψης.

Θα υπογραφούν ολιγόμηνες συμβάσεις απασχόλησης.

Πατήστε στην εφαρμογή «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη τη νέα προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
dimos_palama.pdf