ΑΣΕΠ 3Κ: Αυτή είναι η σωστή Αίτηση Θεραπείας (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ 3Κ: Αυτή είναι η σωστή Αίτηση Θεραπείας (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)
Πότε και πώς η υποβολή της (ΕΓΓΡΑΦΟ)
Γράφουν: Παναγής Γκιόλμας - Πέτρος Παπαβασιλείου
11/06/2019 | 15:59

Συγκεκριμένο έντυπο για την Αίτηση Θεραπείας πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι της προκήρυξης 3Κ/2018.

Αυτή και μόνο αυτή γίνεται αποδεκτή από το ΑΣΕΠ.

Το συγκεκριμένο έντυπο βρίσκεται στην προθήκη της Πουλίου 6 (έδρα ΑΣΕΠ) στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν δίπλα στο λογότυπο ''ΑΙΤΗΣΗ'' να συμπληρώσουν τη λέξη ''ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ''.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα 3 μέρη της αίτησης:

  • Μέρος Α: Στοιχεία αιτούντος (συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου)
  • Μέρος Β: Στοιχεία προκήρυξης (συμπληρώνονται τα στοιχεία του διαγωνισμού 3Κ/2018)
  • Μέρος Γ: Θέμα (εδώ αναλύονται σημείο προς σημείο, με τρόπο συγκεκριμένο, η ένσταση του υποψηφίου με αντικείμενο την βλαπτική μεταβολή των μορίων)

Η αίτηση υποβάλεται με δύο τρόπους:

  1. Αυτοπροσώπως στο Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6) στο τμήμα Πρωτοκόλλου (ισόγειο)
  2. Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή. Ο φάκελος αναγράφει όλα τα στοιχεία του ΑΣΕΠ που χρησιμοποιήθηκαν για την αποστολή δικαιολογητικών με μία σημαντική προσθήκη: Εμφανώς αναγράφονται οι λέξεις ''ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ''

Σημειώστε τα εξής:

  • Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν την Αίτηση Θεραπείας όποτε επιθυμούν. Ακόμη και τώρα. Είναι απρόθεσμη. Ωστόσο είναι φρόνιμο να λάβουν πρώτα την ενημέρωση του ΑΣΕΠ ώστε να απαντηθούν, λέξη προς λέξη, όσα αναφέρει το σημείωμα της Ανεξάρτητης Αρχής
  • Η αποδοχή της Αίτησης Θεραπείας δεν εξασφαλίζει αυτοδίκαια τον διορισμό. Εξασφαλίζει -εάν υπάρχει δικαίωση- επιστροφή των μορίων που αφαιρέθηκαν. Είναι ένα ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσει ο κάθε υποψήφιος ξεχωριστά εάν τα μόρια που του επιστράφηκαν επαρκούν για πιάσει τα μόρια του τελευταίου διοριστέου για να συμπεριληφθεί στον πίνακα διοριστέων
  • Προτού υποβάλετε την Αίτηση Θεραπείας μετρήστε ''ψυχρά'' αφενός μεν τις πιθανότητες για επιστροφή των μορίων αφετέρου εάν τα μόρια αυτά επαρκούν για τον διορισμό. Ο κάθε υποψήφιος θα κρίνει εάν ο κόπος της Αίτησης Θεραπείας είναι αρκετός για να διασφαλίσει απλώς ένα καλύτερο ''πλασάρισμα'' στον πίνακα κατάταξης
  • Όσοι υποψήφιοι δικαιωθούν με την Αίτηση Θεραπείας και τα μόριά τους επαρκούν για διορισμό, θα αντικαταστήσουν τους τελευταίους σε μόρια διοριστέους. Δεν θα προσληφθούν υπεράριθμοι υποψήφιοι

Δείτε ολόκληρο το έντυπο πατώντας το κουμπί «Δείτε το έγγραφο».

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
aitisi_therapeias.pdf
1 Σχόλια
Artemios Lekos's picture
Artemios Lekos
Καλησπέρα σας Δηλαδή το ανώτατο συμβούλιο επιλογής προσωπικού δεν έχει μια έτοιμη φόρμα / έντυπο και πρέπει να να συμπληρωθεί χειρόγραφα η λέξη "ΘΕΡΑΠΕΊΑΣ" και αν αυτό δεν μας το αποκαλύπτατε εσείς με το ρεπορτάζ, τότε η οποιαδήποτε αντίστοιχη αίτηση έχει υποβληθεί είναι άκυρη. Όλα αυτά λίγο πριν το 2020 όπου μιλάμε για την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης, ένας ανεξάρτητος κρατικός μηχανισμός στερείται της στοιχειώδους νοημοσύνης. Οφείλω να σας εκφράσω τα συγχαρητήρια μου για την δουλειά που κάνετε μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Η ενημέρωση που μας παρέχετε είναι πάντα πολύτιμη κι εύστοχη.
11/06/2019 | 19:51