ΑΣΕΠ 2Κ/2019: Δείτε ποια είναι τα σωστά (αποδεκτά) δικαιολογητικά

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ 2Κ/2019: Δείτε ποια είναι τα σωστά (αποδεκτά) δικαιολογητικά
Πότε γίνεται απόρριψη και περικοπή μορίων
Παναγής Γκιόλμας
10/09/2019 | 18:20

Πλήρη επανέλεγχο των δικαιολογητικών, πριν τα στείλουν στο ΑΣΕΠ, οφείλουν να κάνουν οι υποψήφιοι της 2Κ/2019.

Ο επανέλεγχος των δικαιολογητικών θα πρέπει, κυρίως, να εντοπίζεται στο σημείο της διαπίστωσης ότι όλα τα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί έως την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Οποιοδήποτε έγγραφο προστεθεί στο φάκελο με μεταγενέστερη ημερομηνία δεν θα γίνει αποδεκτό από το ΑΣΕΠ.

Με βάση την πρακτική ελέγχου του ΑΣΕΠ, στον πίνακα απορριπτέων μπαίνουν οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν κατέθεσαν:

  • Παράβολο
  • Τίτλο σπουδών
  • Άδειες (όπου απαιτείται)
  • Δικαιολογητικά που αναφέρονται ως απαραίτητα πρόσθετα προσόντα 

Από τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ζητούνται από την προκήρυξη και δεν κατατεθούν από τον υποψήφιο (παρότι έχουν δηλωθεί στην αίτηση) θα αφαιρούνται απλώς τα μόρια της συγκεκριμένης ιδιότητας.

Σε αυτή την τελευταία περίπτωση υπάγεται και η ειδική εμπειρία. Εάν, δηλαδή, δηλωθεί στην αίτηση ειδική εμπειρία και δεν την έχει ο υποψήφιος χάνει τα μόρια της ειδικής εμπειρίας και η (τυχόν) εμπειρία υπολογίζεται ως απλή.

Όμως, σε καμία περίπτωση δεν απορρίπτεται η αίτηση του υποψηφίου. 

Σημειώνεται ότι όπως και στην 3Κ/2018 έτσι και σε αυτήν την προκήρυξη θα υπάρχουν σημαντικές μειώσεις μορίων που ενδεχομένως για κάποιες ειδικότητες να οδηγήσουν το ΑΣΕΠ σε κάλεσμα για υποβολή φακέλων σε νέους υποψηφίους. 

Τα δικαιολογητικά μπορούν με απλό φάκελο (συστημένη επιστολή) ή με τη χρησιμοποίηση του φακέλου ASEP Post (προπληρωμένου τέλους) δείτε τη φωτογραφία.

Πρέπει να διαβάσετε: