ΑΣΕΠ 2Κ/2018: Δέκα «μυστικά» για πρόσληψη στο υπουργείο Δικαιοσύνης (42 ΜΟΝΙΜΟΙ)

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ 2Κ/2018: Δέκα «μυστικά» για πρόσληψη στο υπουργείο Δικαιοσύνης (42 ΜΟΝΙΜΟΙ)
Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων - Ποιοι και πως συμμετέχουν
Μόνιμες θέσεις για υποψηφίους έξι ειδικοτήτων
15/04/2018 | 14:34

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις 42 θέσεις στο υπ Δικαιοσύνης.

Ενισχύεται με μόνιμο προσωπικό η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (προκήρυξη 2Κ/2018).

Η διαδικασία κατάθεσης υποψηφιοτήτων ολοκληρώνεται στις 27 Απριλίου.

Ζητούνται, κυρίως, διοικητικοί υπάλληλοι, πτυχιούχοι Πληροφορικής και επιμελητές.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει:

 • Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση
 • Παράβολο €3
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Επικυρωμένα δικαιολογητικά

Σημειώστε τα 10 κρίσιμα σημεία για την πρόσληψη:

 • Υποβάλετε μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ)
 • Η αίτηση σας θα υποβληθεί ηλεκτρονικά και στη συνέχεια θα την εκτυπώσετε, θα την υπογράψετε και θα την αποστείλετε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, μαζί με όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που επικαλείστε είτε σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ, είτε σε φάκελο Α4
 • Για όλες τις ειδικότητες ΠΕ και ΤΕ, πέραν της γνώσης χειρισμού Η/Υ, απαραίτητη θεωρείται και η απόδειξη της Αγγλικής Γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο (advanced)
 • Για τους ΔΕ απαραίτητο πρόσθετο προσόν είναι μόνο η γνώση Η/Υ
 • Όλα τα δημόσια έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης και της ταυτότητας, υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα
 • Τα ιδιωτικά έγγραφα, όπως πιστοποιητικά Η/Υ, ξενόγλωσσα πιστοποιητικά κ.λ.π., προσκομίζονται σε ευκρινή αντίγραφα, από αντίγραφα που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση
 • Τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη οποιουδήποτε κοινωνικού κριτηρίου πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα
 • Οι πολύτεκνοι, μαζί με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρέπει να προσκομίσουν και πιστοποιητικό Α.Σ.Π.Ε.
 • Το κριτήριο της ανεργίας μοριοδοτείται μόνο για τους ΥΕ και αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας τουλάχιστον 5 εργάσιμων ημερών
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν όλες τις καρτέλες στο μητρώο τους

Διαβάστε επίσης: 42 μόνιμοι διοικητικοί στο υπουργείο Δικαιοσύνης

4 Σχόλια
Πέτρος Σούμπασης's picture
Πέτρος Σούμπασης
Καλησπέρα. Στο bullet (τα ιδιωτικά έγγραφα [....] επίσημη μετάφραση ) δεν αρκεί να ναι π.χ επικυρωμένα από το πανεπιστήμιο κλπ κλπ?
16/04/2018 | 10:57
Workenter's picture
Workenter
Άμα έχει την σφραγίδα του Ελληνικού κράτους δεν χρειάζεται να το επικυρώσετε από δικηγόρο. Τέτοια έγραφα είναι το πτυχίο, το απολυτήριο λυκείου.
16/04/2018 | 12:10
nomikaria's picture
nomikaria
Ποσα μόρια εκτιμάτε οτι χρειάζονται για να εχει κανεις πιθανοτητες για ΠΕ διοικητικου-οικονομικου χωρις εμπειρία;;
17/04/2018 | 18:32
Workenter's picture
Workenter
Παρακινδυνευμένη οποιαδήποτε εκτίμηση
17/04/2018 | 19:05