ΑΣΕΠ: 258 θέσεις σε ΔΕΔΔΗΕ, ΓΝΑ Κοργιαλένειο, φορείς και δήμους

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: 258 θέσεις σε ΔΕΔΔΗΕ, ΓΝΑ Κοργιαλένειο, φορείς και δήμους
Ειδικότητες, προσόντα
ΑΣΕΠ
Σοφία Χύτου
28/02/2020 | 10:51

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε ΔΕΔΔΗΕ, ΓΝΑ Κοργιαλένειο-Μπενάκειο, φορείς και ΟΤΑ. 

Συγκεκριμένα, ζητούνται 258 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: 

ΔΕΔΔΗΕ

ΓΝΑ Κοργιαλένειο-Μπενάκειο

Φορείς

ΟΤΑ