ΑΣΕΠ: 204 θέσεις σε νοσοκομεία, δήμους και φορείς

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: 204 θέσεις σε νοσοκομεία, δήμους και φορείς
Ειδικότητες, προσόντα
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας
Σοφία Χύτου
15/11/2019 | 06:00

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε νοσοκομεία, δήμους και φορείς του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, ζητούνται 204 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: 

Νοσοκομεία

Δήμοι

Φορείς