ΑΣΕΠ 1ΠΔ/2018: ''Πιάνουν'' δουλειά 557 μόνιμοι κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ 1ΠΔ/2018: ''Πιάνουν'' δουλειά 557 μόνιμοι κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ
Διορίζονται οι υπάλληλοι από ''παγωμένες'' θέσεις
Γκρι τοίχος (μάρμαρο) που γράφει ΑΣΕΠ
07/12/2018 | 11:43

Στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1ΠΔ/2018 πρόσκληση του ΑΣΕΠ, που αφορά στην κάλυψη οργανικών θέσεων σε Δήμους και φορείς αυτών, από προσληφθέντες του διαστήματος 1/1/2008 μέχρι 31/10/2010, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της πρόσκλησης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο (Πίνακας Θέσεων) και θα καλυφθούν από υποψήφιους που περιλαμβάνονται στους αναρτηθέντες την 31/5/2018 στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά τους πίνακες.

URL
Δείτε το έγγραφο
http://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Librari...