ΑΣΕΠ: 17 νέες προσλήψεις για προσωπικό φύλαξης (ΣΟΧ 4/2018)

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: 17 νέες προσλήψεις για προσωπικό φύλαξης (ΣΟΧ 4/2018)
Ολόκληρη η προκήρυξη (PDF)
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2018, προκηρύξεις 2018, θέσεις εργασίας
11/01/2019 | 10:22

Με 17 νέους υπαλλήλους ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθεί προσωπικό φύλαξης (ημερήσιων φυλάκων και νυχτοφυλάκων).

Εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται με τη ΣΟΧ 4/2018, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν μία επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώσουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί σε υπηρεσία του υπ. Πολιτισμού  και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. από 19-07-2004 και εφεξής.

Σε αντίθετη περίπτωση εάν έχουν απασχοληθεί να αναφέρουν αναλυτικά τις υπηρεσίες που εργάσθηκαν, τη χρονική διάρκεια και την ειδικότητα.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη. 

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
fylakes.pdf