ΑΣΕΠ: 13 άτομα στο δήμο Πρέβεζας

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: 13 άτομα στο δήμο Πρέβεζας
Ειδικότητες, προθεσμία
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας δημοσίου, προκηρύξεις 2019, συμβάσεις
Σοφία Χύτου
07/01/2020 | 15:37

Την πρόσληψη 13 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Πρέβεζας. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι :

  • ΔΕ Οδηγών (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • ΔΕ Χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος
  • ΥΕ Εργατών-τριών καθαριότητας
  • ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρου

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 13 Ιανουαρίου 2020. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Δήμος Πρέβεζας - Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών- Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας- Ελ.Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, 48100 Πρέβεζας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
dimos_prevezas.pdf