12 προσλήψεις χωρίς απαραίτητα προσόντα ΑΣΕΠ στην Βόλβη

Ειδήσεις
12 προσλήψεις χωρίς απαραίτητα προσόντα ΑΣΕΠ στην Βόλβη
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 4 Απριλίου
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, προκηρύξεις 2019
Οι προσληφθέντες θα ενισχύσουν δομές της υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
Μαρία Πέππα
01/04/2019 | 10:46

Στην πρόσληψη 12 υπαλλήλων χωρίς τα απαραίτητα προσόντα ΑΣΕΠ, κινείται ο δήμος Βόλβης.

Για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής δικαιολογητικά : φωτοτυπίαΔ δύο όψεων Α/Τα και υπεύθυνη δήλωση.

Η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών ολοκληρώνεται την Πέμπτη 4 Απριλίου.

Πατήστε στην εφαρμογή «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
volvi.pdf