ΑΣΕΠ: 114 νέες θέσεις σε φορείς, νοσοκομεία και δήμους (Λίστα)

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: 114 νέες θέσεις σε φορείς, νοσοκομεία και δήμους (Λίστα)
Ολόκληρες οι προκηρύξεις
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, προσλήψεις 2019
Σοφία Χύτου
14/01/2020 | 06:00