ΑΣΕΠ: 106 θέσεις σε δήμους, φορείς

Ειδήσεις
ΑΣΕΠ: 106 θέσεις σε δήμους, φορείς
Ειδικότητες, προσόντα
Σοφία Χύτου
12/11/2019 | 06:00

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε δήμους και φορείς του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, ζητούνται 106 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: 

Δήμοι

Φορείς