Αιτήσεις, τώρα, για 103+161 μόνιμους και εποχικούς υπαλλήλους

Ειδήσεις
Αιτήσεις, τώρα, για 103+161 μόνιμους και εποχικούς υπαλλήλους
Ζητούνται απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Οι μόνιμες θέσεις προϋποθέτουν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα
14/05/2018 | 13:07

«Τέλος χρόνου» για δυο σημαντικές προκηρύξεις πρόσληψης μόνιμου και εποχικού προσωπικού.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και για τις δύο προκηρύξεις ολοκληρώνεται στις 15 Μαΐου.

Πρόκειται για:

  • 103 μόνιμες θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης διαφόρων φορέων, κυρίως της ΕΥΔΑΠ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον κόμβο του ΑΣΕΠ, έως αύριο( 15/5) στις 2μ.μ. ΟΙ φάκελοι με τα δικαιολογητικά και την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης κατατίθεται – με συστημένη επιστολή στα γραφεία του ΑΣΕΠ – έως τις 18 Μαΐου
  • 161 θέσεις εποχικού προσωπικού στην ΔΕΗ, κυρίως τεχνικών διαφόρων ειδικεύσεων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση της ΔΕΗ Μεγαλόπολης