950 νέες προσλήψεις στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)

Ειδήσεις
950 νέες προσλήψεις στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ)
Πού και πότε οι προσλήψεις – Τα κριτήρια επιλογής
Προσφέρονται συμβάσεις διάρκειας δύο ετών, με προοπτικές ανανέωσης και μονιμοποίησης
13/03/2018 | 17:46

Με 950 γιατρούς όλων των ειδικεύσεων ενισχύονται οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) όλης της χώρας, σύμφωνα με υψηλόβαθμες πηγές του υπουργείου Υγείας.

Το νέο προσωπικό θα στελεχώσει τις 239 νέες ΤΟΜΥ που θα δημιουργηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι διαδικασίες επιλογής θα γίνουν με "3η επαναπροκήρυξη" που έχει έτοιμη το υπουργείο Υγείας.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν -όταν ανακοινωθεί η προθεσμία-στις Υγειονομικές Περιφέρειες.

Για την επιλογή του νέου προσωπικού θα χρησιμοποιηθούν τρεις τύποι κριτηρίων:

Α) Ακαδημαϊκά κριτήρια (βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακά, δεύτερο πτυχίο αν υπάρχει, τίτλος πτυχίου σχετικός με την διοίκηση μονάδων Υγείας, γνώση ξένων γλωσσών)

Β) Εμπειρία (προϋπηρεσία μετά την ημερομηνία απόκτησης της ειδικότητας έως 24 μήνες με μοριοδότηση από 100 έως 300 μονάδες)

Γ) Κοινωνικά κριτήρια (αριθμός ανηλίκων τέκνων, μονογονοεϊκή – πολυτεκνική ιδιότητα)

Το προσωπικό θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία θα μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Το ωράριο εργασίας του προσωπικού των ΤΟΜΥ είναι επτάωρο και πενθήμερο, ενώ οι δομές θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δύο βάρδιες.