87 θέσεις σε δήμους με 5 προκηρύξεις

Ειδήσεις
87 θέσεις σε δήμους με 5 προκηρύξεις
Ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά και αιτήσεις
Αξιοποιήστε τα ενεργά links για να δείτε τις προκηρύξεις
Μαρία Πέππα
12/03/2018 | 12:05

Πέντε προκηρύξεις στην διάθεση των υποψηφίων, που αναζητούν εργασία σε δήμους. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υπογράψουν ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν ανανεώνεται, ούτε παρατείνεται. 

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά και ολόκληρες τις προκηρύξεις που «τρέχουν» (Σε παρένθεση οι καταληκτικές ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων)