79 προσλήψεις στα ΕΛ.ΤΑ - Αιτήσεις έως 21 Φεβρουαρίου

Ειδήσεις
79 προσλήψεις στα ΕΛ.ΤΑ - Αιτήσεις έως 21 Φεβρουαρίου
Δείτε ειδικότητες, προσόντα και το έντυπο που πρέπει να καταθέσετε
Αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή η υποβολή υποψηφιοτήτων
19/02/2018 | 12:13

Ολοκληρώνονται στις 20 και 21 Φεβρουαρίου οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων για τρεις σημαντικές προκηρύξεις των ΕΛ.ΤΑ, συνολικά 79 θέσεων. 

Σημειώστε τις ημερομηνίες:

  • 20 Φεβρουαρίου: Εκπνέει η προθεσμία για την πρόσληψη 19 υπαλλήλων Εσωτερικής Εκμετάλλευσης στα ΕΛΤΑ Αττικής. Διαβάστε 19 διοικητικοί στα ΕΛΤΑ Αττικής, για αν δείτε αίτηση, προσόντα, δικαιολογητικά
  • 20 Φεβρουαρίου: Αιτήσεις για 41 θέσεις στα ΕΛ.ΤΑ Αττικής, Ζητούνται οδηγοί. Διαβάστε 41 οδηγοί στα Ελληνικά Ταχυδρομεία και δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, διεύθυνση κατάθεσης και την σωστή αίτηση
  • 21 Φεβρουαρίου: Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για 19 θέσεις σε Καβάλα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη. Διαβάστε 19 προσλήψεις στα Ελληνικά Ταχυδρομεία και δείτε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή υποψηφιότητας

Όλες οι θέσεις απαιτούν προσόντα Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η συμμετοχή στους διαγωνισμούς δεν έχει όριο ηλικίας