63 προσλήψεις στο υπουργείο Ναυτιλίας

Ειδήσεις
63 προσλήψεις στο υπουργείο Ναυτιλίας
Ζητούνται υπάλληλοι 13 ειδικοτήτων - Ολόκληρη η ανακοίνωση
Υπουργείο Ναυτιλίας
Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει δομές της ΑΕΝ Ασπροπύργου
Μαρία Πέππα
17/07/2018 | 09:41

Με 63 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Προσλαμβάνονται επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών, σε ναυτικά και γενικά μαθήματα.

Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει δομές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου.

Συγκεκριμένα ζητούνται ως εξής, με κριτήρια ΑΣΕΠ:

Επιστημονικοί Συνεργάτες Εργαστηριακοί Συνεργάτες
Πλοίαρχοι (11 θέσεις) Πλοίαρχος (1 θέση)
Μηχανικοί (8 θέσεις) Μηχανικοί Α' ή Β' τάξης (14 θέσεις)
Ραδιοτηλεγραφητής Α' τάξης (1 θέση) Ραδιοτηλεγραφητές Α΄ή Β' τάξης (2 θέσεις)
Χημικοί Μηχανικοί (2 θέσεις) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (4 θέσεις)
Νομικοί (3 θέσεις) ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής (2 θέσεις)
Αγγλικής Φιλολογίας (5 θέσεις) Χημικός Μηχανικός (1 θέση)
Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί (2 θέσεις) -
Μαθηματικοί (3 θέσεις) -
Φυσικός (1 θέση) -
Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (3 θέσεις) -

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως την 1 Αυγούστου, στην διεύθυνση: Παραλία Ασπροπύργου, Τ.Κ. 19 100.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη (μαζί και η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση).

URL
Δείτε το έγγραφο
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A19%CE%924653%CE%A0%CE%A9-%CE%A99%CE%99?inli...