6 προσλήψεις στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Ειδήσεις
6 προσλήψεις στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
Δείτε την κατανομή με τις ειδικότητες
Μυρτώ Αντωνακοπούλου
08/01/2019 | 17:07

Με έξι υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν:

  • Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων και Γραμματειακής υποστήριξης 
  • Στέλεχος Διοργάνωσης Πολιτιστικού Προγράμματος
  • Στέλεχος - Διοργάνωση Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών
  • Στέλεχος - Διοργάνωση Φεστιβάλ Μετάφρασης
  • Στέλεχος Δημοσιότητας, Προβολής και Επικοινωνίας
  • Στέλεχος για τη μετάφραση κειμένων ενημερωτικού και προωθητικού υλικού

Οι ενδιαφερόμενοι μπρούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις έως τις 21 Ιανουαρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογ΄ραψει σύμβαση εργασίας από 2 έως 6 μήνες.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.  

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
6i5o469ii5-5y0_1.pdf