Υπ. Άμυνας: 397 προσλήψεις χωρίς διαδικασίες ΑΣΕΠ

Ειδήσεις
Υπ. Άμυνας: 397 προσλήψεις χωρίς διαδικασίες ΑΣΕΠ
Ειδικότητες - Προθεσμίες
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο, υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Μαρία Πέππα
12/06/2019 | 17:45

Στην πρόσληψη 397 υπαλλήλων κινείται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Το «μπαράζ» θέσεων αφορά νέες συμβάσεις καθηγητών με ωριαία αποζημίωση για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε 178 γνωστικά αντικείμενα, στο πλαίσιο του ακαδημαϊκού έτους 2019 -2020.

Οι προσλήψεις αυτές ήδη «τρέχουν» και πραγματοποιούνται εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ, ωστόσο για να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να έχουν στην κατοχή τους όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτές αναγράφονται στις προκηρύξεις).

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων – για όλους τους ενεργούς διαγωνισμούς –  πραγματοποιείται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) στην διεύθυνση κάθε φορέα αντίστοιχα.

Πατήστε στα ενεργά links των προκηρύξεων για να διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις, να δείτε θέσεις και γνωστικά αντικείμενα. Σημειώστε τις καταληκτικές ημερομηνίες κατάθεσής τους: