37 προσλήψεις στο ΕΛΓΟ Δήμητρα

Ειδήσεις
37 προσλήψεις στο ΕΛΓΟ Δήμητρα
Ειδικότητες, προσόντα
Μυρτώ Αντωνακοπούλου
11/09/2019 | 10:53

Την πρόσληψη 37 υπαλλήλων προωθεί το ΕΛΓΟ Δήμητρα.

Συγκεκριμένα, ζητείται ερευνητικό προσωπικό βαθμίδας Γ’.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 18 Οκτωβρίου. 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη. 

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
ps1rzox3m-43p.pdf