340 προσλήψεις σε 18 δήμους και δημόσιους φορείς

Ειδήσεις
340 προσλήψεις σε 18 δήμους και δημόσιους φορείς
Δείτε δικαιολογητικά και προσόντα για όλες τις ειδικότητες
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών
Μυρτώ Αντωνακοπούλου
12/06/2018 | 20:45

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής προσωπικού σε 18 δήμους και φορείς της χώρας.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 340 υπάλληλοι όλων των βαιμίφων εκπαίδευσης.

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις, πατώντας τα ενεργά links (σε παρένθεση η προθεσμία υποβολής αιτήσεων):