20 προσλήψεις στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Ειδήσεις
20 προσλήψεις στο Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος
Προκήρυξη, προθεσμίες, αιτήσεις
08/10/2018 | 15:47

Με 20 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις οφείλουν να διαθέτουν:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στις επιστήμες μηχανικών, πληροφορικής γεωτεχνικών, περιβάλλοντος, θετικών, οικονομικών και διοίκησης
  • Συναφή επαγγελματική εμπειρία
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Γνώση ξένης γλώσσας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 19 Οκτωβρίου στα γραφεία του Διαβαλκανικού Κέντρου: Λουτρών 18, Τ.Κ. 572 00, Λαγκαδάς (γραφείο 1). Περισσότερες πληροφορίες: 239 4023485

Δείτε την αίτηση:

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
invitationstaff_aquanex_5_10_2018.pdf