2 θέσεις στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών

Ειδήσεις
2 θέσεις στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών
Οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στις 14 Μαρτίου
Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν μέχρι την λήξη των προγραμμάτων
Μαρία Πέππα
01/03/2018 | 09:10

Την πρόσληψη δύο εξωτερικών συνεργατών μίσθωσης έργων, με ξεχωριστές προσκλήσεις, προκήρυξε το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, της Ακαδημίας Αθηνών.  

Οι συμβάσεις θα έχουν διαφορετικές ημερομηνίες διάρκειας και οι θέσεις που θα καλυφθούν, έχουν ως εξής: 

  • ΠΕ Ιατρός (1 θέση - διάρκεια 12 μήνες
  • ΠΕ Βιολόγος ή Βιοχημικός ή Χημικός (1 - 5,5 μήνες

Η υποβολή των αιτήσεων εκπνέει στις 14 Μαρτίου και μπορεί να γίνει: 

  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στο jobs@bioacademy.gr και προσθήκη θέματος «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2018)»  
  • είτε με αποστολή αυτοπροσώπως, στην Γραμματεία του Ιδρύματος (ώρες 9.30π.μ-16.30μ.μ) 
  • ή ταχυδρομικώς, με συστημένο φάκελο και ένδειξη «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ.πρωτ. ……/ ……-…..-2018)», στην διεύθυνση: Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α., Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων, Σωρανού του Εφεσίου 4, Τ.Κ 115 27, Αθήνα 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2106 59 76 17 ή 2106 59 76 18 ή 2106 59 76 19 ή 2106 59 76 20 

Στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο», μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την πρόσκληση για την θέση του γιατρού. Εναλλακτικά, σας δίνεται και η δεύτερη προκήρυξη, πατώντας στο επισυναπτόμενο αρχείο που ακολουθεί 

URL
Δείτε το έγγραφο
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A89%CE%A4%CE%A44694%CE%A67-6%CE%95%CE%92?inli...