6 θέσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ειδήσεις
6 θέσεις στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Απαραίτητη η αποδεδειγμένη εμπειρία
Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019
Μυρτώ Αντωνακοπούλου
13/02/2018 | 18:16

Με έξι υπαλλήλους ενισχύεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Οι ειδικεύσεις που ζητούνται έχουν ως εξής:

  • Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (2 θέσεις)
  • Υποψήφιος διδάκτορας (4 θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως τις 26 Φεβρουαρίου 2018.

Δυνατότητα συμμετοχής έχουν όλοι οι υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στη διεύθυνση του φορέα.

Πληροφορίες: Πανεπιστημιούπολη, 2ος όροφος, Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη (υπόψη κ. Αναστασία Κυρατζή). Επικοινωνία: 231 0995813

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά για τις ειδικότητες.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
99f42d46-8305-4076-974d-cc00adc578cd.pdf