172 προσλήψεις σε δέκα δήμους και φορείς της χώρας

Ειδήσεις
172 προσλήψεις σε δέκα δήμους και φορείς της χώρας
Προθεσμίες, προσόντα και δικαιολογητικά για όλες τις ειδικότητες
Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών
Μυρτώ Αντωνακοπούλου
11/07/2018 | 20:13

 Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής προσωπικού σε 13 δήμους και φορείς όλης της χώρας.

Συνολικά, θα προσληφθούν 196 υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, αριθμό ανήλικων τέκνων.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις, πατώντας τα ενεργά links (σε παρένθεση η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων):