1.485 νέες θέσεις (μόνιμοι, εποχικοί) σε 142 δήμους

Ειδήσεις
1.485 νέες θέσεις (μόνιμοι, εποχικοί) σε 142 δήμους
Μπαράζ προσλήψεων για όλα τα προσόντα και τις βαθμίδες εκπαίδευσης
Επιγραφή υπουργείο Εσωτερικών πάνω σε γυάλινη πόρτα
Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν σταδιακά ανά φορέα πρόσληψης
16/04/2018 | 07:22

Στο προσκήνιο παραμένουν οι δήμοι. Ύστερα από τον διαγωνισμό των 8.166 έρχεται νέο μπαράζ προσλήψεων για μονίμους και εποχικούς.

Συνολικά, θα επιλεγούν 1.485 νέοι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων.

Σημειώστε:

  • 1.011 συμβασιούχοι σε 76 δήμους: Το σχετικό αίτημα του υπουργείου Εσωτερικών βρίσκεται, ήδη, στο ΑΣΕΠ από τις 13 Απριλίου. Θα προσληφθούν, κυρίως, πληρώματα απορριμματοφόρων
  • 118 μόνιμοι σε 49 ορεινούς και νησιωτικούς δήμους: Θα επιλεγεί προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρίως μηχανικοί, οικονομολόγοι και διοικητικοί. Στην κατηγορία ΔΕ θα επιλεγούν, κυρίως, τηλεφωνητές σε μόνιμες θέσεις.
  • 356 υπάλληλοι σε 17 δήμους της χώρας: Το νέο προσωπικό, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, θα υπογράψει σύμβαση 8-9 μηνών. Θα επιλεγούν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Σημαντικό: Για την επιλογή του μόνιμου προσωπικού θα εφαρμοστούν τα ίδια ακριβώς κριτήρια που εφαρμόστηκαν στον πρόσφατο διαγωνισμό των 8.166 (πλην της ειδικής εμπειρίας).