118 προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (pdf)

Ειδήσεις
118 προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (pdf)
Ζητείται προσωπικό 13 ειδικοτήτων - Ολόκληρες οι προκηρύξεις
23/12/2018 | 18:18

Με 118 υπαλλήλους όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης ενισχύεται το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η επιλογή του νέου προσωπικού θα γίνει με δυο προκηρύξεις.

Ζητούνται, συνολικά, υπάλληλοι 13 διαφορετικών ειδικοτήτων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 7 Ιανουαρίου.

Διαβάστε:

Προκήρυξη 1:

Προκήρυξη 2: