Ποιοι διορίζονται στις Υπηρεσίες Ασύλου

Αποτελέσματα Διαγωνισμών
Ποιοι διορίζονται στις Υπηρεσίες Ασύλου
Προσωρινά αποτελέσματα: Τα ονόματα των «133» Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
31/01/2018 | 15:34

Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 133 θέσεις μόνιμου στις Υπηρεσίες Ασύλου ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ.

Αφορούν υποψηφίους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 10 του ίδιου μήνα

Διαβάστε τα ονόματα, πατώντας το κουμπί «Δείτε τα αποτελέσματα»

Δείτε τα αποτελέσματα
Αρχείο
6k_2017_pe_dioristeoi.xlsx