Ποιοί διορίζονται στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (προκήρυξη 4Ε/2017)

Αποτελέσματα Διαγωνισμών
Ποιοί διορίζονται στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (προκήρυξη 4Ε/2017)
Το ΑΣΕΠ εξέδωσε τα οριστικά αποτελέσματα
Μαρία Πέππα
13/04/2018 | 12:11

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 4Ε/2017, για την επιλογή εννέα υπαλλήλων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Προσλαμβάνονται υποψήφιοι Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, νομικοί, με ειδίκευση στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.

«Δείτε τα αποτελέσματα» με τον πίνακα των διοριστέων, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter

Δείτε τα αποτελέσματα
Office spreadsheet icon
a.1_pinakas_dioristeon_13._04.2018.xls