Ποιοι διορίζονται σε ΕΛΣΤΑΤ και ΟΣΕ

Αποτελέσματα Διαγωνισμών
Ποιοι διορίζονται σε ΕΛΣΤΑΤ και ΟΣΕ
Ο πίνακας στάλθηκε για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο
26/01/2018 | 15:30

Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2017 εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Αφορούν υπαλλήλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, των φορέων: Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.), Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε. (Ο.Σ.Ε. Α.Ε.) .

Διαβάστε τα ονόματα, πατώντας το κουμπί «Δείτε τα αποτελέσματα»

Δείτε τα αποτελέσματα
Αρχείο
3k_2017_pe_dioristeoi.xlsx