ΕΥΔΑΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα της ΣΟΧ2/2018 (54 θέσεις)

Αποτελέσματα Διαγωνισμών
ΕΥΔΑΠ: Τα προσωρινά αποτελέσματα της ΣΟΧ2/2018 (54 θέσεις)
Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση του φορέα - Πότε οι ενστάσεις
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο, ΕΥΔΑΠ
Μαρία Πέππα
04/12/2018 | 12:11

Τα προσωρινά αποτελέσματα για την πρόσληψη 54 υπαλλήλων της προκήρυξης ΣΟΧ2/2018 του ΑΣΕΠ ανήρτησε στην ιστοσελίδα της η Εταίρεια Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ).

Οι θέσεις αφορούν προσωπικό καθαριότητας, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και διάρκειας 18 μηνών στους νομούς Αττικής και Φωκίδας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, από την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11 510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 20 €, που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) στον διαδικτυακό τόπο www.asep.gr, είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση του φορέα (μαζί και οι πίνακες).