ΑΣΕΠ: Τα οριστικά αποτελέσματα της 2Ε/2018

Αποτελέσματα Διαγωνισμών
ΑΣΕΠ: Τα οριστικά αποτελέσματα της 2Ε/2018
Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητητς Αρχής
Μυρτώ Αντωνακοπούλου
10/01/2019 | 14:01

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Ε/2018, η οποία αφορά στην πρόσληψη τριών υπαλλήλων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Ο πίνακας που δημοσιεύτηκε στο ΑΣΕΠ, αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανολόγων Μηχανικών».

Ο πίνακας προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Πατήστε ΕΔΩ και διαβάστε τον πίνακα με τα ονόματα των επιτυχόντων.