ΑΣΕΠ: Τα οριστικά αποτελέσματα για την 2Ε/2018

Αποτελέσματα Διαγωνισμών
ΑΣΕΠ: Τα οριστικά αποτελέσματα για την 2Ε/2018
Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής - Ποιούς αφορά
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας
Μαρία Πέππα
31/01/2019 | 10:43

Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Ε/2018 εξέδωσε στην ιστοσελίδα του το ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση τριών θέσεων στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Ο πίνακας που δημοσιεύτηκε στο ΑΣΕΠ, αναφέρεται το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου «Βιολογίας»:

Ο πίνακας προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Πατήστε ΕΔΩ και διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής.