ΑΣΕΠ: Οι διοριστέοι της προκήρυξης 2Ε/2018 στην Α.Ε.Π.Π (νέο)

Αποτελέσματα Διαγωνισμών
ΑΣΕΠ: Οι διοριστέοι της προκήρυξης 2Ε/2018 στην Α.Ε.Π.Π (νέο)
Πίνακας με τα οριστικά αποτελέσματα - Η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας
Μαρία Πέππα
15/02/2019 | 14:23

Τους πίνακες με τα ονόματα των διοριστέων της προκήρυξης 2Ε/2018 εξέδωσε στην ιστοσελίδα του το ΑΣΕΠ.

Τα οριστικά αποτελέσματα αφορούν δέκα συνολικά υπαλλήλους, κλάδου «Πολιτικών Μηχανικών», οι οποίοι θα τοποθετηθούν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Ο πίνακας προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Πατήστε ΕΔΩ και διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής.