ΑΣΕΠ 2Ε/2018: Αποτελέσματα για προσλήψεις στην Α.Ε.Π.Π (νέο)

Αποτελέσματα Διαγωνισμών
ΑΣΕΠ 2Ε/2018: Αποτελέσματα για προσλήψεις στην Α.Ε.Π.Π (νέο)
Δείτε τον πίνακα με τα ονόματα των προσληφθέντων
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, προσλήψεις 2019
Μαρία Πέππα
14/03/2019 | 11:50

Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της προκήρυξης 2Ε/2018 του ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αυτή αφορά 10 υπαλλήλους στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Οι θέσεις αφορούν υπαλλήλους του κλάδου «Πολιτικών μηχανικών».

Πατήστε στην εφαρμογή «Δείτε τα αποτελέσματα» για να δείτε τον σχετικό πίνακα.

Δείτε τα αποτελέσματα
PDF icon
aepp.pdf