Δημόσιο: Οι προθεσμίες για την αξιολόγηση

Ολόκληρη η υπουργική απόφαση και το υπόδειγμα εντύπου

Στις 13 Ιουλίου ολοκληρώνεται η αξιολογική διαδικασία για το 2017.

Στην υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, αναφέρονται οι επιμέρους φάσεις της διαδικασίας που άρχισε από τις 10 Μαΐου.

Στο άρθρο 2 της απόφασης, αναφέρονται οι κρίσιμες προθεσμίες:

  • Από 10/5/2018 έως 1/6/2018 η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.
  • .Από 4/6/2018 έως 14/6/2018 ο αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως
  • Από 15/6/2018 έως 29/6/2018 ο α΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως
  • Από 2/7/2018 έως 13/7/2018 ο β΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε ολόκληρη την απόφαση

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram