Δήμος Κατερίνης: 40 νέες προσλήψεις για ΠΕ, ΔΕ, ΥΕ

Θέσεις εργασίας για προσωπικό πέντε ειδικοτήτων

Την πρόσληψη 40 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Κατερίνης. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 5μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

  • ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών (2 θέσεις)
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (JCB-2 θέσεις)
  • ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Φορτωτή- 2 θέσεις)
  • ΔΕ Οδηγών (2 θέσεις)
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων (2 θέσεις)
  • ΔΕ Οικοδόμων (2 θέσεις)
  • ΔΕ Ελαιοχρωματιστών (2 θέσεις)
  • ΥΕ Εργατών (26 θέσεις)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως 12 Δεκεμβρίου 2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Δήμο Κατερίνης (Γραφείο 9 – Α’ όροφος).

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram